Koszyk jest pusty
Szybki kontakt
Kontakt audiosfera
Kontakt audiosfera
+48 666 963 999
+48 500 240 420
+48 888 640 620
Kontakt audiosfera
Czynne:
Pn 10:00-17:00
Wt 10:00-17:00
Śr 12:00-20:00
Cz 10:00-17:00
Pt 10:00-17:00
Wysyłka
Wysyłka w 24 godziny
Gwarancja super ceny
Zakupy na raty
Opineo.pl

https://audiosfera.eu/certyfikaty/opineocertyfikat.png

Polecane przez skapiec.pl

skapiec

     Instalacje A/V:
upload/projektowanie.jpg
 
     Współpracujemy z:
 

 

https://www.eraty.pl/gfx/eraty/_thumbs/pl/santanderdopobrania/36/6/3/eraty_254x83_white_2,klyWeqWhZmJFsA.png

leaselink

Polityka Prywatności

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

 
Niniejsza informacja została sporządzona w związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. Przepisy te mają na celu zwiększenie ochrony Państwa danych osobowych.

 

1. Dane podmiotu, który przetwarza Państwa dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: JANBRO Brodowski Jan z siedzibą w Rąbinie 9, 78-331 Rąbino, NIP6721929284, REGON 320566633 zwana dalej „Audiosfera.eu”.

Wszelkie kwestie związane z Państwa danymi osobowymi można zgłaszać do Biura Obsługi Klienta Audiosfera.eu, na adres poczty elektronicznej: sklep@audiosfera.eu

 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Audiosfera.eu w następujących celach:

A. Zbieranie danych osobowych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych www.audiosfera.eu, w tym danych zapisywanych w plikach cookies oraz zbieranych w ramach podobnych technologii. Ich stosowanie umożliwia śledzenie aktywności użytkownika strony, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć Państwa zainteresowania i przekazywać Państwu spersonalizowane treści, reklamy oraz oferty dotyczące Państwa ulubionego sprzętu elektronicznego. Tak uzyskane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych, reklamowych i statystycznych, co obejmuje także przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie. Audiosfera.eu nie udostępnia danych zbieranych w ramach korzystania ze stron internetowych innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów świadczących usługi marketingowe, reklamowe, mailingowe i statystyczne na zlecenie Audiosfera.eu. W ramach korzystania z naszych stron możecie Państwo udzielić zgody na otrzymywanie newslettera i informacji handlowej drogą elektroniczną. Opisane wyżej przetwarzanie danych osobowych jest przewidziane w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO i wymaga wyrażenia Państwa zgody. Formularz dotyczący wyrażenia zgody wyświetla się automatycznie przy pierwszym odwiedzeniu strony internetowej. Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale warunkuje korzystanie z zasobów strony internetowej.

B. Zawarcie i wykonanie przez Audiosfera.eu umowy sprzedaży elektronicznego sprzętu audio i video w salonie firmowym lub za pośrednictwem strony internetowej www.audiosfera.eu, co obejmuje także wysyłkę sprzętu do odbiorcy oraz realizację przez Audiosfera.eu obowiązków wynikających z rękojmi sprzedaży lub gwarancji jakości. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest treścią art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO i nie wymaga Państwa zgody, jest to bowiem przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

C. Przetwarzanie danych osobowych w związku z pośrednictwem kredytowym wykonywanym przez Audiosfera.eu. Podstawą tego przetwarzania jest umowa o powierzenie zawarta w oparciu o art. 28 Rozporządzenia RODO z instytucjami finansowymi, które administrują danymi osobowymi w celu udzielenia kredytu na zakup sprzętu elektronicznego od Audiosfera.eu.

D. Przedłużenie gwarancji ponad standardowy okres na wybrany sprzęt elektroniczny, na warunkach wynikających z regulaminu Audiosfera.eu. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu podyktowane jest treścią art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO i nie wymaga Państwa zgody, jest to bowiem przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przedłużenie gwarancji może wiązać się z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celach marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest treścią art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, co oznacza, że wymaga ono udzielenia Państwa zgody.

E. Przetwarzanie w związku z ciążącymi na Audiosfera.eu obowiązkami prawnymi, przykładowo w zakresie wystawiania i przechowywania faktur. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tym samym nie wymaga Państwa zgody.

 

3. Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Audiosfera.eu także w sposób automatyczny, co obejmuje profilowanie. Nie wywołuje to jednak wobec Państwa żadnych skutków prawnych ani w inny istotny sposób nie wpływa na Państwa sytuację. Profilowanie pozwala nam lepiej ocenić Państwa preferencje zakupowe oraz dopasować przekaz reklamowy i ofertę handlową do Państwa indywidualnych zainteresowań.

 

4. Informacja o kategoriach odbiorców Państwa danych osobowych

Państwa dane przekazujemy wyłącznie tym podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi pozostające w związku z prowadzoną przez Audiosfera.eu sprzedażą sprzętu elektronicznego, a mianowicie:

a) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi magazynowe i organizującym spedycję towarów,

b) podmiotom pośredniczącym w naszym imieniu w sprzedaży sprzętu,

c) podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub transportowe,

d) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, prawne, księgowe, audytorskie, windykacyjne, informatyczne i statystyczne,

e) podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe, w tym organizującym mailing naszych newsletterów i informacji handlowej,

f) podmiotom współpracującym z nami w zakresie reklamy.    

 

5. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest konieczne w przypadku dokonania przez Państwa zakupu sprzętu na stronie internetowej www.audiosfera.eu, co obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

W razie zakupu sprzętu w salonie firmowym, wymagamy podania Państwa danych w razie złożenia żądania wystawienia faktury. Zakres tych danych jest zakreślony przepisami prawa podatkowego. W przypadku, gdy towar nie jest odbierany osobiście, niezbędne jest podanie przez Państwa danych umożliwiających wysyłkę, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

W pozostałych przypadkach przetwarzanie Państwa danych osobowych może nastąpić wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej dobrowolnej zgody, w zakresie i w celu w niej wyrażonym.

 

6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Generalnie Audiosfera.eu nie przekazuje Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie wyjątkowo, w przypadku wskazania przez Państwa adresu do wysyłki sprzętu po jego zakupie lub po naprawie znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na zbieranie danych osobowych zapisywanych w plikach cookies, cofnięcie zgody następuje poprzez samodzielną zmianę ustawień dotyczących tych plików. Zmiany tej możecie Państwo dokonać w każdym czasie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu

 

8. Prawo sprzeciwu

Posiadacie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Audiosfera.eu, w tym sprzeciw wobec profilowania. Wówczas Audiosfera.eu nie będzie już uprawniony do przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, posiadacie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Wówczas Państwa dane nie będą już przetwarzane przez Audiosfera.eu do celów marketingu bezpośredniego.

Zgłoszenie sprzeciwu co do przesyłania newslettera lub informacji handlowej może nastąpić poprzez kliknięcie stosowanego linku zawartego w treści wiadomości.

 

9. Pozostałe Państwa uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu także następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- wycofaliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednak sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Audiosfera.eu nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale Państwo potrzebujecie tych danych do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Audiosfera.eu są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

10. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane przez Audiosfera.eu do czasu wykonania wszystkich zobowiązań stron wynikających z zawartej umowy sprzedaży towarów.

Dalsze przechowanie Państwa danych ma miejsce:

a) dla celów wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, przez okres wynikający z tych przepisów,

b) dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami związanymi z działalnością Audiosfera.eu, do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia.

W przypadku danych osobowych pozyskanych dla celów marketingowych, są one przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu co do ich przetwarzania. 

 

11. Prawo wniesienia skargi

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Audiosfera.eu narusza przepisy obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.